Slovník pojmů

Disračka = průjem způsobený přípravou disertační práce

Din

Diden

Dikend

Disíc